• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

ČETVRTI MODUL UNIVERZITETSKOG KURSA “LIDERSTVO I RAZVOJNI OMLADINSKI RAD U ZAJEDNICI”

Predavanja u okviru četvrtog modula, pod nazivom “Rad sa grupama”, univerzitetskog kursa “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici”, održana su u periodu od 07. do 11. septembra/rujna 2016. godine, u prostorijama Centra za edukaciju mladih.

Tokom ovog modula, 20 studenata/ica, upoznalo se sa teorijama i načinima formiranja grupa, dinamikom grupe, upravljanjem sa teškoćama unutar grupe, te ljudskim pravima. Kroz praktične vježbe savladali su liderstvo i facilitaciju, kao i rad u timu i grupi.

Univerzitetski kurs “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici” je certificiran od strane Škole za edukaciju i komunikaciju Univerziteta Jönköping iz Švedske i ima za cilj osposobiti 20 polaznika/ca za rad sa mladim ljudima, u smjeru doprinosa razvoju zajednice i struktura omladinskog rada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *