• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik

Javno zagovaranje

Aktivno zagovaramo i uključujemo se u procese kreiranja javnih politika i zakonskih rješenja koja doprinose sistemskom poboljšanju položaja djece i mladih u društvu i ostvarivanju njihovih prava. Iniciramo i podstičemo promjene u zakonodavstvu na svim nivoima u BiH, kako bismo stavili prava i  potrebe djece i mladih u fokus društva, te im omogućili nesmetano odrastanje u zdravom i sigurnom okruženju, u kojem su zaštićeni od alkohola, droga, duhanskih prerađevina, nargile i nasilja.

nulta bijela
13 godina radimo na promociji zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade bez alkohola i drugih opojnih sredstava.