• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Omladinski rad

VOLONTERI/KE CEM-A OBILJEŽILI/E MEĐUNARODNI DAN BEZ DUHANSKOG DIMA

Povodom Međunarodnog dana bez duhanskog dima koji se širom svijeta obilježava 31. maja, Svjetska zdravstvena organizacija poziva zemlje širom svijeta da uvedu neutralna pakiranja cigareta i duhanskih proizvoda i pomognu u preveniranju smrtonosne duhanske epidemije.

Neutralna pakiranja smanjuju privlačnost duhanskih proizvoda i dodatno ističu upozorenja po zdravlje na pakovanjima. Ova pakovanja potpuno ukidaju upotrebu šarenih logoa i brendiranja na pakovanjima cigareta, od kojih su oba dio strategije duhanske industrije da svoje proizvode učine privlačnijim trenutnim i potencijalnim kupcima istih, uključujući i mlade. Sve više zemalja širom svijeta uvodi neutralna pakiranja, uključujući Veliku Britaniju i Francusku koje su već uvele neutralna pakiranja početkom mjeseca.

Povodom Međunarodnog dana bez duhanskog dima Centar za edukaciju mladih je 31. maja organizovao NeDim Fest -aktivnosti na trgu ispred Konzuma. Ovom prilikom građani i građanke su mogli potpisati peticiju za potpunu zabranu pušenja na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Bosni i Hercegovini potreban je sveobuhvatan zakon o kontroli duhana, koji bi osim potpune zabrane pušenja na javnim mjestima, uveo i više stroge mjere koje se dotiču pakiranja cigareta, te drugih pitanja poput prodaje duhanskih proizvoda i reklamiranja istih. Pakiranja cigareta u Bosni i Hercegovini, i pored upozorenja po zdravlje, još uvijek predstavljaju „primamljive“ proizvode i svakodnevno privlače stanovnike BiH, a među njima i djecu i mlade, da konzumiraju ove proizvode.

Duhanska industrija se suprotstavlja neutralnom pakiranju jer zna za njegove efekte. U Australiji, prvoj zemlji koja je uvela ovu politiku koja spašava živote, porasla je informiranost javnosti o štetnim utjecajima duhanama, a količina kozumiranih cigareta je nakon uvođenja neutralnog pakiranja 2012. godine drastično opala, brže nego u protekle dvije decenije.

Ovaj zakon u Australiji nalazio se pred brojnim izazovima koje je kroz različite pravne postupke postavljala duhanska industrija. Duhanska industrija suprotstavljala se i uvođenju zakona o neutralnom pakiranju u EU (u pitanju je Direktiva o duhanskim proizvodima) i Velikoj Britaniji, ali je izgubila u oba slučaja.

Ove pravne pobjede predstavljaju temelj za međunarodnu normu koja bi trebala štititi druge nacije od budućih pokušaja duhanske industrije da blokira uvođenje neutralnih pakiranja koje sigurno dolazi. Tako je Japan Tobacco International nedavno pravni postupak protiv zakona o neutralnom pakiranju u Francuskoj, a Svjetska trgovačka organizacija ubrzo treba objaviti odluku koja se tiče pitanja vezanih za trgovinu koje je duhanska industrija pokrenula u suprotstavljanju zakonu o neutralnom pakiranju u Australiji. Zakoni o neutralnim pakiranjima cigareta trebaju opstati budući da ne krše nikakvo intelektualno pravo duhanske industrije, već spašavaju živote.

Duhan je najveći uzrok smrtnosti koju je moguće prevenirati u svijetu i svake godine oduzima 6 miliona života. Više od 80% ovih smrtnih slučajeva se pojavljuju u nerazvijenim i zemljama u razvoju, te na taj način negativno utječe na već ranjivu populaciju, donoseći sa sobom troškove sa kojima se mnoge zemlje ne mogu nositi.

Na ovogodišnjem Međunarodnom danu bez duhanskog dima, vrijeme je da se suprotstavi globalnoj duhanskoj epidemiji.

Fotogaleriju možete pogledati na linku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *