• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

CEM UČESTVUJE NA KONFERENCIJI “UKLJUČIVANJE MUŠKARACA I DJEČAKA U SPRJEČAVANJE RODNOZASNOVANOG NASILJA”

Predstavnici Centra za edukaciju mladih, koji već dugo aktivno radi na prevenciji rodnozasnovanog nasilja u BiH, prisustvuju međunarodnoj konferenciji pod nazivom “Uključivanje muškaraca i dječaka u sprječavanje rodno zasnovanog nasilja”.

Konferencija se održava u Sarajevu, a organizuju je UN Women u BiH i Ambasada Kraljevine Švedske.

Rad sa muškarcima i dječacima, kako bi se zaustavilo nasilje protiv žena, postao je dio globalne diskusije i glavni fokus zajednice. Prepoznato je da muško nasilje protiv žena predstavlja jedan od najkritičnijih problema sa kojim se suočavaju žene u svijetu, bez obzira na njihov rasni, kulturološki, obrazovni, socijalni i ekonomski status, i predstavlja rezultat patrijarhalizma i nejednakih odnosa između muškaraca i žena.

Muško nasilje se ne odnosi samo na poremećene individualne muškarce i njihovo ponašanje prema ženama, već je prije svega povezano sa širim socijalnim kontekstom patrijarhata. Činjenica je da je društvo konstruisano na način da privileguje muškarce, njihove glasove i iskustva, dok ženski glasovi i iskustva nisu prepoznati, ne daje im se prostora i resursa koliko se daje
muškarcima. Stoga, svi koji su uključeni u rad sa muškarcima i dječacima moraju posmatrati
muško nasilje izvan individualne odgovornosti i moraju javno prepoznati da takvo nasilje predstavlja širi društveni problem.

Imajući u vidu navedeno, CEM će nastaviti svoje aktivnosti borbe protiv rodnozasnovanog nasilja nad ženama, usmjeravajući se prvenstveno na mlade osobe, koje predstavljaju najznačajniji potencijal za razvoj društva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *