ZAPOČELA REALIZACIJA PRAKTIČNOG RADA STUDENATA/ICA UNIVERZITETSKOG KURSA