Samo kvalitetnim zakonskim rješenjima i kvalitetnim politikama prema mladima možemo osigurati da njihove potrebe budu zadovoljene i njihovi potencijali u potpunosti ostvareni. Zagovaranjem za donošenje i usvajanje Zakona o mladima FBiH mlade ljude smo prvi put stavili u društveni fokus, čime smo kreirali ambijent koji im osigurava uživanje njihovih prava i pruža odgovarajuću podršku.

Zajedničkim naporima nas i naših partnerskih organizacija 2009. godine pokrenuli smo inicijativu za donošenje Zakona o mladima FBiH, čime smo prava i potrebe više od 200.000 mladih u Federaciji BiH stavili u zakonske okvire. Aktivno smo radili na njegovoj izradi i usvajanju, što nam je dalo temelj za nastavak strateškog pristupa rješavaju njihovih problema na svim nivoima.

Inicirali smo formiranje šest Vijeća mladih u općinama Srednjobosanskog kantona, kantonalnog, te Vijeća mladih Federacije BiH. Vodili smo proces izrade prve Strategije za mlade Općine Travnik, pravnog dokumenta koji je po prvi put postavio strateške ciljeve prema mladima i mnogima služio kao temelj djelovanja u pravcu poboljšavanja položaja mladih u zajednici. Njegovi rezultati su danas itekako vidljivi, a jedan od najznačajnijih je naš centar „Druga kuća“, kao i naš BeeZone biznis inkubator koji pomaže mladima u njihovim prvim poduzetničkim koracima.

Zahvaljujući ovim rezultatima lokalna vlast nas danas smatra kredibilnim partnerom za rješavanje pitanja koja se tiču položaja mladih, čemu svjedoči i izrada nove Strategije mlade za period 2019-2023. godina.