Centar za edukaciju mladih, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, tokom 2019. i 2020. godine realizuje projekat „United in Diversity/Ujedinjeni u različitosti“ na temu edukacije mladih o bogatom kulturno-historijskom naslijeđu Srednje Bosne, koji će obuhvatiti jedanaest općina Srednjobosanskog kantona.

Kroz ciklus interaktivnih radionica, mlade iz Srednje Bosne upoznajemo sa kulturno-historijskim naslijeđem općina Srednjobosanskog kantona, nakon čega ćemo im pružiti priliku da i sami predstave svoju općinu mladima iz drugih gradova SBK. Nakon edukacije o historiji Srednje Bosne, učesnici imaju zadatak pripremiti kreativnu prezentaciju svoje općine i predstaviti je na Sajmu općina SBK koji ćemo organzovati na travničkoj tvrđavi Stari grad u maju 2020. godine.

Cilj projekta je da kroz kulturno-historijsko naslijeđe općina Srednjobosanskog kantona, promoviše suživot, zajedništvo, ljepotu življenja, običaje, kulturu, te aktivizam i građansku odgovornost.

Vrijednost projekta prepoznalo je i kantonalno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, kao i općine u kojima se projekat realizuje.

Projektne aktivnosti organizujemo u srednjim školama u jedanaest općina Srednjobosanskog kantona: Bugojno, Busovača, Donji Vakuf, Fojnica, Gornji Vakuf/Uskoplje, Jajce, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik i Vitez.

Projekat „United in Diversity“ finansiran je grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.

A kakva je atmosfera vladala na druženjima sa učenicima srednjih škola iz SBK, pogledajte u fotogaleriji.