U DRUGOM CIKLUSU EU PROJEKTA NOVČANA PODRŠKA ZA SEDAM POSLOVNIH IDEJA