O PROGRAMU

Travel for Knowledge je naš stalni program mobilnosti mladih, koji podržava internacionalne razmjene mladih u cilju učenja, upoznavanja novih kultura, predstavljanja sebe i svoje države, širenja vidika, unapređenja jezičkih vještina, te usvajanja vještina koje će doprinijeti njihovom ličnom i socijalnom razvoju, a također i razvoju zajednica u kojima žive.

Program Travel for Knowledge kontinuirano razvijamo iz godine u godinu, kroz stvaranje partnerskih odnosa sa organizacijama širom Europe, pa su tako mladi iz Travnika dosad imali priliku putovati u Hrvatsku, Rumuniju, Poljsku, Estoniju, Island, Švedsku, Njemačku, Švicarsku, Sloveniju, Makedoniju i druge europske zemlje.

 Zadar 2017 (Hrvatska)

Bran 2014 (Rumunija)

U sklopu ovog programa omogućavamo i mladima iz Europe da posjete našu državu, pa smo tokom prethodnih nekoliko godina bili domaćini mladima iz nekoliko europskih zemalja, koji su upoznali našu organizaciju, grad i državu, a imali smo vremena i za druženje i razmjenu iskustava.

UTISCI NAŠIH GOSTIJU

Upoznavanje novih kultura i običaja, druženje sa mladima iz cijele Europe, sklapanje prijateljstava, komunikacija na stranim jezicima, iskustva su koja svaka mlada osoba treba proći kako bi proširila svoje vidike, naučila nove stvari i primijenila ih u svojoj lokalnoj zajednici. Upravo iz tog razloga motivišemo mlade da se odvaže na samostalna putovanja, kako bi bili bogatiji za nova iskustva, koja će doživjeti jedanput, a pamtiti cijelog života.

Budući da je glavna ideja svih naših programa zaštita djece i mladih od izloženosti alkoholu i drugim štetnim materijama, sve omladinske razmjene u okviru ovog programa organizujemo u partnerstvu sa organizacijama koje afirmišu stil života bez alkohola u Europi i svijetu.

TFK SPOMENAR

 

ODBOR TFK

Kako bismo programom Travel for Knowledge obuhvatili što veći broj mladih ljudi, formirali smo petočlani odbor, koji, uz našu podršku, vodi programske aktivnosti. Njihov zadatak je potraga za seminarima i omladinskim razmjenama, stupanje u kontakt sa organizacijama koje se time bave, promovisanje programa među mladima u Travniku, te sve ono što prati jedno putovanje: poziv mladima da se prijave, evaluacija pristiglih aplikacija, odabir mladih koji će predstavljati našu organizaciju na razmjeni, te praćenje toka razmjene i objavljivanje informacija.