Danas smo u našim prostorijama organizovali radionicu na temu ciljeva održivog razvoja, sa posebnim akcentom na održivu mobilnost.

Share