• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik

ALKOHOL NE SMIJE BITI DOSTUPAN DJECI I MLADIMA

Kontinuirano ukazujući na gorući problem dostupnosti alkoholnih pića djeci i mladima u BiH, jučer smo u saradnji sa Policijskom stanicom Travnik, još jednom informisali trgovačke i ugostiteljske objekte u Travniku o važnosti poštivanja zakona koji zabranjuju prodaju alkohola maloljetnicima, kao i dužnosti cijele društvene zajednice da zaštiti djecu i mlade od izloženosti alkoholu.