• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik

PROSLAVIMO PRAZNIKE BEZ ALKOHOLA

Slijedi nam razdoblje praznika, koje je u našoj tradiciji nažalost povezano sa povećanim konzumiranjem alkohola među svim kategorijama stanovništva, posebno mladim ljudima. Praznici su prilika za dijeljenje radosti sa porodicom i prijateljima, nikako za konzumiranje alkohola i opijanje, jer smo svakodnevno svjedoci da takva praksa izaziva ozbiljne posljedice.

POZIV KANTONALNIM MINISTARSTVIMA OBRAZOVANJA

Svjesni činjenice da učenici osnovnih i srednjih škola na ekskurzijama i maturskim zabavama konzumiraju alkoholna pića i druge štetne materije i pored školskih pravila koja to zabranjuju, i ove godine smo poslali otvorena pisma na adrese svih kantonalnih ministarstava obrazovanja u FBiH, u kojima smo ih pozvali da obrate posebnu pažnju na ove aktivnosti i poduzmu odgovarajuće preventivne mjere.

ALKOHOL NE SMIJE BITI DOSTUPAN DJECI I MLADIMA

Kontinuirano ukazujući na gorući problem dostupnosti alkoholnih pića djeci i mladima u BiH, jučer smo u saradnji sa Policijskom stanicom Travnik, još jednom informisali trgovačke i ugostiteljske objekte u Travniku o važnosti poštivanja zakona koji zabranjuju prodaju alkohola maloljetnicima, kao i dužnosti cijele društvene zajednice da zaštiti djecu i mlade od izloženosti alkoholu.