SARADNJA CEM-a I VLADE SBK NA PROMOCIJI EUROPSKIH VRIJEDNOSTI