PRIZNANJE ZA DOPRINOS STVARANJU ZDRAVOG OKRUŽENJA U BIH