ODRŽANA RADIONICA “BORBA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I DJEVOJČICAMA”