NASTAVLJAMO SA IZVOĐENJEM PREDSTAVE “SEKA I BRACO NA ŠARENOJ ZEBRI”