KREATIVNI PARK: SARA DUKIĆ MOŽE BITI UZOR MNOGIM MLADIMA