OMLADINSKI RAD

Pozitivne promjene u društvu mogu inicirati i iznijeti samo savjesni, odgovorni i aktivni građani, koji, kao pozitivni uzori, zagovaraju prave vrijednosti. Upravo to je cilj naših programa u okviru omladinskog rada, odgojiti nove generacije proaktivnih mladih ljudi koji će svojim angažmanom unaprijediti zajednicu u kojoj žive. Programe smo osmislili tako da odgovaraju stvarnim potrebama mladih i da ih motivišu za aktivno učešće, a istovremeno im omoguće da se razvijaju na ličnom i socijalnom planu. Uz podršku naših profesionalnih i iskusnih omladinskih radnika, mladi, prvenstveno iz Travnika, ali i cijelog SBK imaju priliku biti dio naših stalnih programa namijenjenih njihovom razvoju, kako bi postali svjesni svog okruženja, mogućnosti, prava, ali i odgovornosti da utiču na pozitivne promjene u društvu.

JAVNO ZAGOVARANJE

Položaj mladih treba biti glavni društveni fokus, a briga o mladima treba biti glavna zadaća donosiocima odluka. Sistemski pristup unapređenju položaja mladih, za koji se aktivno zalažemo kroz partnerstva i saradnju sa različitim nivoima vlasti u BiH, jedini je ispravan i efikasan način rješavanja njihovih problema i poboljšavanja njihovog položaja u društvu. Jedan od fokusa našeg rada je pravo djece i mladih na odrastanje u zdravom i sigurnom okruženju, bez alkohola, droga, duhanskih prerađevina i nasilja i glavni je cilj našeg zagovaračkog rada. Izloženost djece i mladih alkoholu kroz njegovu laku dostupnost, niske cijene i nekontrolisanu promociju, još uvijek nije dovoljno ozbiljno shvaćen problem u našem društvu, kao ni njihova izloženost duhanu i duhanskom dimu, a naši napori usmjereni su mijenjanju svijesti zajednice o ovom problemu.

OBRAZOVNI PROGRAMI

Naši obrazovni programi zasnovani su na principima formalne i neformalne edukacije i usmjereni su potrebama i sklonostima pojedinca ka područjima u kojima želi razvijati svoje sposobnosti. Kombinovali smo formalnu i neformalnu edukaciju tako da se međusobno ne isključuju, nego nadopunjuju jedna drugu, kako bi mladi imali pristup što kvalitetnijim programima i sadržajima, koji će im omogućiti razvoj ličnih i profesionalnih vještina. Treninzi, radionice, seminari i kursevi samo su  neki od vidova obrazovnih programa koje nudimo mladima, a kroz koje oni razvijaju kritičko mišljenje, preispituju postojeće vrijednosti i stavove, povećavajući nivo svog znanja. Kombinacijom formalne i neformalne edukacije, uzeli smo najefikasnije metode jedne i druge i uključili mlade u novi proces učenja, u kojem ih podstičemo na dijalog, razumijevanje, aktivno učešće, sticanje pozitivnih iskustava kroz praktične vježbe i primjere dobre prakse.

ZAPOŠLJAVANJE

U vremenu kada većina mladih ljudi nije u mogućnosti pronaći zaposlenje u struci za koju su se školovali, veliki broj njih rješenje pronalazi u samozapošljavanju kroz startup biznise i preduzeća, koja uglavnom počinju kao hobi, vremenom se razvijajući u prave djelatnosti, koje opstaju na tržištu. Želeći stvoriti povoljno okruženje u kojem mladi u Travniku mogu razvijati svoje inovativne poslovne ideje i biti podržani u njihovoj realizaciji, od 2018. godine realizujemo niz aktivnosti na polju povećavanja konkurentnosti mladih na tržištu rada, te njihovom ohrabrivanju i motivisanju da se upuste u poduzetničke vode. Zahvaljujući našem BeeZone biznis inkubatoru, Travnik je danas bogatiji za 12 startup preduzeća, čiji vlasnici su mladi ljudi, a svi oni koji su već u poduzetničkim vodama ili rade kao freelanceri, sada imaju jedinstven prostor za rad, sa svim resursima koji su im potrebni za nesmetano obavljanje djelatnosti kojima se bave.