Razvoj partnerstva i njegovanje saradnje sa različitim članovima civilnog društva, predstavljaju temelj procesa djelovanja na izgradnji društva jednakih mogućnosti za sve, kao i način postizanja naših ciljeva.
Image
IOGT NTO
Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen
Image
MOVENDI International
Box 12825 SE-11150 Stockholm Sweden
Image
Komisija za mlade Općine Travnik
Image
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
Image
Ministarstvo unutrašnjih/unutarnjih poslova SBK/KSB
Image
Ministarstvo privrede SBK/KSB
Image
JU Centar za socijalni rad Travnik
Image
Centar za omladinski rad – Novi Sad
Image
MREŽA “Zdravi životni stilovi``
Image
MREŽA “Account``
Image
TNT radio Travnik
Image
Općina Travnik
Image
Vlada SBK/KSB
Image
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB
Image
Centar za mentalno zdravlje Travnik
Image
Active – Sobriety, Friendship and peace
Image
MREŽA “Brana
Image
VIJEĆA MLADIH
Travnik, Novi Travnik, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf, Bugojno, Vitez, Kiseljak, Busovača i Kreševo
Image
CCI
Image
CPCD
Image
NARKO NE
Image
TV Kanal 6