Zašto podržati?

Centar za edukaciju mladih od svog osnivanja sve svoje resurse usmjerava na razvojni rad sa mladima i njihovo osnaživanje u odgovorne članove društva, istovremeno se zalažući za zdrave stilove života i unapređivanje položaja mladih u zajednici. Ako želite dati svoj doprinos stvaranju zdravog i sigurnog okruženja za mlade u BiH, bez alkohola, droga, duhanskih prerađevina i nasilja, možete to učiniti donacijom na dolje navedeni račun.

0
članova
0
godina iskustva u omladinskom radu
0
korisnika naših programa godišnje
Informacije za donacije

Broj žiro računa: 3386907799137190

Svrha uplate: Donacija

 

Za uplate iz inostranstva, koristite sljedeće podatke:

UniCredit Bank

Bosanska 56
72270 Travnik
Bosnia and Herzegovina
Account owner: Centar za edukaciju mladih
IBAN : BA39 3386 9077 9913 7190
SWIFT : UNCRBA22

Ukoliko ste uplatili donaciju, molimo Vas da nam javite na telefon:

+ 387 30 511 565

Ili e-mail adresu: cem@cem.ba

Kontakt osoba: Adis Arnautović