CEM UPUTIO INICIJATIVE ŠKOLAMA I MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA SBK