NAKON TRI SEDMICE…

Edith i Jessica su, nakon tri sedmice boravka u Travniku, podijelile svoje utiske sa nama i napisale sve što su ovdje doživjele, a što im je bilo od velike koristi,

Share
NAŠI PRVI UTISCI

CEM je i ove godine domaćin učenicima/ama i studentima/cama iz Švedske, na njihovom praktičnom radu i obuci. Ovoga puta ugostili smo Jessicu i Edith, koje su sa nama podijelile svoje

Share
DRUŽENJE SA BOSANCIMA/KAMA IZ ŠVEDSKE

Centar za edukaciju mladih jučer je bio domaćin posjete 60 članova/ica Saveza bh. udruženja u Švedskoj (BHRF) i Bosanskohercegovačko-švedskog saveza žena u Švedskoj (BHSKF).

Share
STUDENTI/CE UNIVERZITETA ERFURT U POSJETI CEM-U

Jedanaest studenata Willy Brandt škole za javne politike Univerziteta Erfurt, na čelu s profesoricom Solveig Richter, posjetili/e su danas Centar za edukaciju mladih.

Share
STUDENTI/CE UNIVERZITETA ERFURT U POSJETI CEM-U

Jedanaest studenata Willy Brandt škole za javne politike Univerziteta Erfurt, na čelu s profesoricom Solveig Richter, posjetili/e su danas Centar za edukaciju mladih.

Share
NAŠIH DESET SEDMICA U CEM-U

Približio se kraj boravka naših gostiju iz Švedske u Travniku. Ovo su njihova iskustva nakon deset sedmica…

Share
PROŠLO JE PET SEDMICA…

Našim gostima iz Švedske vrijeme u Travniku brzo prolazi. Već je prošla polovina njihovog boravka ovdje. Evo kakvi su njihovi utisci…

Share
NAŠA DRUGA SEDMICA U CEM-U…

Centar za edukaciju mladih je i ove godine domaćin studentima sa Univerziteta Jönköping iz Švedske. Ovoga puta, naši gosti i gošće su Johanna, Indira i Johan, koji će biti na

Share
ZADAR

Piše: Elmir Maglić Kada sam poslao prijavu za omladinsku razmjenu pod nazivom „Winning the Game“, koja se održava u Zadru, R. Hrvatska, nisam ni slutio da će baš mene da

Share
!WINNING THE GAME!

Piše: Adna Dučanović Na međunarodnoj omladinskoj razmjeni pod nazivom “Winning the game” koji je vezan i čiji je glavni fokus baziran na zapošljavanju mladih ljudi i poduzetništvu,učestvovalo je preko 6

Share