• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik

IZLOŽENOST DJECE I MLADIH ALKOHOLU U BIH

Koliko vodimo brigu o djeci i mladima, kvalitetu njihovog života, njihovom zdravlju? U kojoj mjeri im dajemo priliku da budu slobodni, donesu informisane odluke o svom životu, koje prihvatamo? Mi, društvo, baš i ne… Naslijeđene i duboko ukorijenjene društvene norme su te koje nas uglavnom u tome sprječavaju. Piti alkohol na fešti je sasvim uredu, čak i poželjno, jer onaj […]

USLOVI KONKURSA „Think Outside the Bottle“

Prijave: prijaviti se mogu svi zainteresirani mladi ljudi iz BiH, uzrasta od 18 do 30 godina prijava, pored videoklipa mora sadržavati uredno popunjen Prijavni formular i Izjavu o saglasnosti jedna osoba može prijaviti najviše dva videoklipa u dvije zasebne prijave prijavom na videokonkurs autori izjavljuju da su prijavljeni videoklipovi njihovo vlasništvo i da ne krše tuđa autorska prava videoklip se […]

VIDEOKONKURS  “Think Outside the Bottle”

Centar za edukaciju mladih, u okviru svog programa CEM Omladinski fond, poziva sve mlade ljude u BiH da kreiraju kratke videoklipove na temu: “Izloženost djece i mladih nekontrolisanom reklamiranju alkohola u Bosni i Hercegovini” Vaš videoklip može biti dokumentarni, informativni ili animirani, a bitno je da ukazuje na neetičke trikove alkohol marketinga, čija posebna ciljna grupa su djeca i mladi. […]