• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE
Općina Travnik u partnerstvu sa CEM (Centrom za edukaciju mladih) postala članica OGP.

Općina Travnik u partnerstvu sa CEM (Centrom za edukaciju mladih) postala članica OGP.

Po prvi put od osnivanja programa 2011 godine OGP (Partnerstvo za otvorenu vlast), dvije lokalne zajednice iz Bosne i Hercegovine će biti dijelom OGP programa koji ima za cilj da jača transparentnost, učešće građanki i građana u donošenju odluka i odgovornost na lokalnom nivou.

U globalno kompetitivnom programu, Travnik i Modriča su selektovani među 55 lokalnih zajednica iz cijelog svijeta, rame uz rame sa gradovima poput New York City, Zagreba, Kijeva, Lisabona i drugih.

Uz mentorski program OGP programa, Travnik i Modriča započinju reformski proces koji će sistematski promijeniti određene politike i prakse na lokalnom nivou, uz podršku svjetskih eksperata iz različitih oblasti i primjenjujući najbolje prakse.

Sa ponosom objavljujemo da je CEM ( Centar za edukaciju mladih)  partner općini Travnik u programu OGP, koji će u konačnici doprinijeti podsticaju transparentnosti, učešća građanki i građana u donošenju odluka i odgovornosti na lokalnom nivou.

Više informacija mozete pročitati na:

opengovpartnership.gov