• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija
Mladi lideri i liderice uspostavili saradnju sa UN Women BiH

Mladi lideri i liderice uspostavili saradnju sa UN Women BiH

Centar za edukaciju mladih ponosno podržava inicijativu mladih lidera i liderica iz Bosne i Hercegovine u borbi protiv nasilja nad ženama. Kroz našu partnersku ulogu u projektu “Inkubator zagovaračkih inicijativa mladih”, zajedno s Udruženjem PROI i Omladinskim pokretom Revolt Tuzla, radimo na osnaživanju mladih lidera i liderica kako bismo zajedno djelovali u suzbijanju ovog ozbiljnog problema.

Pored mladih lidera i liderica iz Sarajeva i Tuzle, dio projekta su i mladi iz Travnika: Ilhana Mujak, Rijad Maglić, Zeid Čemer, Amina Bašić i Lejla Mekić. Sam fokus projekta je na pružanju podrške upravo njima, omogućavajući im da steknu ključne zagovaračke vještine i znanja potrebna za aktivno sudjelovanje u zagovaranju reformi u Bosni i Hercegovini, posebno u području borbe protiv nasilja nad ženama. Smatramo da je ovo ključno područje za djelovanje za postizanje pravednijeg i sigurnijeg društva za sve.

Kao dio “Inkubatora zagovaračkih inicijativa mladih” uspostavljena je saradnja sa UN Women BiH, te su mladi lideri i liderice početkom aprila posjetili UN House i prisustvovali predavanju od strane UN Women BiH i Instituta za populaciju i razvoj na temu “Zaštita djevojčica i žena od nasilja”. Ovo iskustvo dodatno ih je osnažilo u njihovoj borbi za promjene i unapređenje ljudskih prava u našoj zemlji.

Nastavljamo raditi zajedno s mladim liderima kako bismo aktivno zagovarali usvajanje inicijativa u oblasti vladavine prava i ljudskih prava, ističući posebno važnost borbe protiv nasilja nad ženama i borbe protiv korupcije.