• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Neformalna edukacija
YOUth ACTivism Summer Camp 2023

YOUth ACTivism Summer Camp 2023

Edukacija, druženje i zabava riječi su kojima bi se u najkraćem mogao opisati YOUth ACTivism Summer Camp 2023, kojeg je organizovao Centar za edukaciju mladih, u partnerstvu sa IOGT-NTO Movement.

Kamp, koji je održan na Vlašiću, okupio je 20 mladih iz Ključa, Bugojna, Banja Luke, Travnika, Jajca, Zenice, Sarajeva, Novog Travnika, Zavidovića i Tuzle. Svi oni imali su priliku učestvovati na edukativnim i interaktivnim radionicama na kojima su razvijali svoje vještine komunikacije, rješavanja konflikta, izgrađivali samopouzdanje, učili o liderstvu i aktivizmu u zajednici te izgrađivali vlastite kapacitete za zaštitu djece i mladih (uključujući i sebe) od izloženosti alkoholu u BiH.

YOUth ACTivism  je program osnaživanja mladih lidera, koji je CEM osmislio tako da, kroz kombinaciju najefikasnijih metoda iz formalne i neformalne edukacije, te uz mentorstvo profesionalnih i certificiranih trenera, izgradi kapacitete mladih ljudi za pokretanje pozitivnih promjena u zajednici, rad na ličnom i socijalnom razvoju, samopouzdanju, razvijanju vrijednosti i stavova, te kreiranju zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade.

YOUth ACTivism je tailor-made program, izgrađen na CEM-ovom dvadeset petogodišnjem iskustvu u razvojnom radu s mladima, međunarodnim trendovima u ovoj oblasti, te stvarnim potrebama i interesima mladih, koje su adresirali upravo CEM-u, kao organizaciji koja je 1998. godine dovela omladinski rad u BiH, a danas postavlja njegove standarde i primjer je mnogim drugim organizacijama.

Nakon uspješno završenog kampa, naših 20 mladih lidera i aktivista imat će priliku realizovati vlastite akcije u svojim zajednicama, pokazati šta su naučili na kampu, ali i postati uzori svojim sugrađanima za pokretanje pozitivnih promjena u zajednicama, posebno u pravcu zaštite djece i mladih od izloženosti alkoholu.