• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

SARADNJA SA KJU PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE NA KREIRANJU SISTEMA ZAŠTITE PRAVA DJECE

Implementirajući mjere Akcionog plana za zaštitu prava djece Općine Travnik 2022-2024, Multidisciplinarni tim za zaštitu prava djece u kontatku sa zakonom Općine Travnik započeo je saradnju sa KJU Porodično savjetovalište Sarajevo.

Na radnom sastanku, na kojem smo ugostili predstavnike ove ustanove, imali smo priliku za razmjenu iskustava i analizu primjera dobre prakse iz oblasti zaštite prava djece i mladih. Ovo je početak zajedničke realizacije programa osnaživanja prosvjetnih radnika i obrazovnih ustanova za razvoj preventivnih programa za djecu, te ispravno postupanje sa djecom u kontaktu sa zakonom, u smjeru zaštite njihovih prava, umjesto primjene represivnih odgojnih mjera.

KJU Porodično savjetovalište je javna ustanova sa bogatim iskustvom u aktivnostima koje obuhvataju jačanje porodičnih odnosa, uspješno odgovaranje zahtjevima bračne zajednice i roditeljstva, prevenciju različitih vrsta ovisnosti, ali i rad na razvoju ličnih i socijalnih vještina, posebno kod djece i mladih. Njihova ekspertiza doprinijet će unapređenju sistema zaštite prava djece i mladih u općini Travnik, a uključivanjem obrazovnih ustanova mreža podrška bit će još šira i snažnija.

Multidisciplinarni tim za zaštitu prava djece u kontatku sa zakonom Općine Travnik je jedan od rijetkih u Bosni i Hercegovini koji je nastavio svoju misiju i nakon projekta u okviru kojeg je formiran, te iz godine u godinu ostvaruje značajne rezultate, prvenstveno u smanjenju stope maloljetničkog prijestupništva kroz sprovođenje preventivnih, umjesto represivnih mjera prema maloljetnicima u kontaktu sa zakonom.

Multidisciplinarni tim čine predstavnici Općine Travnik, Općinskog suda Travnik, Kantonalnog tužilaštva SBK, Doma zdravlja Travnik (Centar za mentalno zdravlje), Centra za socijalni rad Travnik, Policijske stanice Travnik i Centra za edukaciju mladih Travnik, koji, kombinujući vlastite ekspertize, rade na zaštiti prava djece i mladih u Travniku, osiguravajući im odrastanje u zdravom i sigurnom okruženju.

Zahvaljujemo se KJU Porodično savjetovalište na otvorenosti za saradnju i spremnosti da podrži Multidisciplinarni tim općine Travnik u kreiranju sistema zaštite prava djece i mladih.