• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

KORUPCIJU OD SADA MOGUĆE PRIJAVITI NA PODRUČJU SVIH MJESNIH ZAJEDNICA U OPĆINI TRAVNIK

U okviru projekta Travnik – grad nulte tolerancije na korupciju, koji je podržala Ambasada SAD u BiH, Centar za edukaciju mladih i Općina Travnik (Tim za prevenciju i sprečavanje korupcije) opremili su sve 34 mjesne zajednice općine Travnik sandučićima za prijavu koruptivnih radnji.

Cilj ovih projektnih aktivnosti je omogućiti svim građanima općine Travnik da u svojoj blizini mogu prijaviti koruptivne radnje, ukoliko su se susretali s njima. Dosad je to bilo moguće samo u prostorijama Općine, te građani koji nisu imali potrebu za dolaskom u Općinu, posebno građani iz ruralnih mjesnih zajednica, nisu imali mogućnost prijaviti koruptivne radnje.

Uz sandučiće, mjesne zajednice su opremljene i info plakatima, na kojima građani mogu saznati koji su antikorupcijski mehanizmi Općine i javnih ustanova, te na koji način ih mogu koristiti, kako bi uticali na prevenciju i smanjenje obima koruptivnih radnji na području naše općine.

Nosioci projekta uključili su i javne ustanove, kojima je Općina osnivač, u aktivnosti prevencije korupcije, pa će i njihove prostorije uskoro biti opremljene sandučićima za prijavu koruptivnih radnji i info plakatima sa uputama za građane. U proteklom periodu javne ustanove kojima je Općina osnivač usvojile su vlastite akcione planove za prevenciju i sprečavanje korupcije, protokole o postupanju po prijavama koruptivnih radnji, te imenovale vlastite timove i koordinatore za prevenciju i sprečavanje korupcije.

Cilj projekta, vrijednog 27.366 američkih dolara, je unapređenje transparentnosti rada Općine Travnik i javnih ustanova kojima je Općina osnivač, kao i povećanje nivoa antikorupcijskog aktivizma među građanima općine Travnik.

Krajnji ishod projekta je kreiranje funkcionalnih i operativnih mehanizama za prevenciju i borbu protiv korupcije u Općini Travnik i javnim ustanovama kojima je Općina osnivač, te aktivno korištenje tih mehanizama od strane građana, koji su educirani, osnaženi i motivisani da budu partneri Općine Travnik u prevenciji i borbi protiv koruptivnih radnji.