• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

JAVNE USTANOVE U TRAVNIKU USVAJAJU AKCIONE PLANOVE I POLITIKE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE

U okviru projekta “Travnik – grad nulte tolerancije na korupciju”, CEM i Općina Travnik uključili su javne ustanove kojima je Općina osnivač, u aktivnosti prevencije i sprečavanja korupcije.

Na sastanku, kojem su prisustvovali direktori i predstavnici sedam javnih ustanova, predstavnici CEM-a, članovi Tima za prevenciju i sprečavanje korupcije Općine Travnik i načelnik Općine Travnik Kenan Dautović, predstavljeni su nacrti akcionih planova javnih ustanova za prevenciju korupcije, te nacrti antikorupcijske politike javnih ustanova, koje su razvili CEM i Općina Travnik, kao partneri na ovom projektu.

Javne ustanove su pozvane da dopunjuju akcione planove, u skladu sa svojim poslovanjem i strateškim ciljevima u pogledu prevencije korupcije, a njihovi predstavnici su pozdravili ovu inicijativu, te izrazili interes za usvajanje akcionih planova i antikorupcijskih politika, kao i nastavak uključivanja u projektne aktivnosti i prevenciju korupcije općenito.

Kroz usvajanje akcionih planova, antikorupcijskih politika i protokola o postupanju u slučaju pojave koruptivnih radnji, te otvaranje 45 antikorupcijskih cornera u Općini, javnim ustanovama i prostorijama mjesnih zajednica, gdje će građani moći prijaviti koruptivne radnje, Općina i javne ustanove, u partnerstvu sa CEM-om, dodatno će ojačati svoje kapacitete za prevenciju korupcije i unaprijediti transparentnost svog djelovanja prema građanima.

Ovo je još jedan značajan korak ka dostizanju krajnjeg cilja projekta “Travnik – grad nulte tolerancije na korupciju”, koji CEM i Općina Travnik realizuju uz podršku Ambasade SAD u BiH – kreiranje funkcionalnih i operativnih mehanizama za prevenciju i borbu protiv korupcije u Općini Travnik i javnim ustanovama kojima je Općina osnivač, te aktivno korištenje tih mehanizama od strane građana, koji su educirani, osnaženi i motivisani da budu partneri Općine Travnik u prevenciji i borbi protiv koruptivnih radnji.