• +387 (030) 511 565
 • cem@cem.ba
 • Bosanska 131 72270 Travnik
STARIJI BRAT, STARIJA SESTRA
Poziv za volontiranje u projektu „Stariji brat, starija sestra“

Poziv za volontiranje u projektu „Stariji brat, starija sestra“

Projekt socijalnog uključivanja djece iz socijalno i materijalno ugroženih porodica

 

Ako želiš jednom djetetu…

 • biti prijatelj i na taj način mu priuštiti lijepe, radosne i posebne trenutke u životu
 • pružiti podršku, izgraditi odnos povjerenja i pomoći da se zdravo razvija unatoč teškoj porodičnoj situaciji
 • omogućiti da kroz druženje sa tobom na lijep i koristan način provede dio svog slobodnog vremena
 • omogućiti da kroz druženje sa drugom djecom i volonterima širi svoju socijalnu mrežu

 

Ako si … 

 • od 20 do 30 godina starosti
 • spreman/na na 20 sati mjesečno volonterskog rada

 

… Onda si spreman/na da i ti budeš volonter/ka projekta Stariji brat, starija sestra…

 

Volonterski angažman u projektu „Stariji brat, starija sestra“ obuhvata:

 • edukaciju koja će te pripremiti za tvoju ulogu „starije sestre ili starijeg brata“
 • sedmično druženje sa djetetom tokom jedne školske godine
 • savjetodavne sastanke sa stručnjakom u grupi volontera, s ciljem pružanja podrške u radu sa djecom
 • podršku stručnog saradnika iz Centra za socijalni rad
 • druženje sa drugom djecom i volonterima kroz radionice, izlete, posjete kulturnim i sportskim događajima

 

Kako se prijaviti

 

Za dodatne informacije obratite se na broj telefona 030 511 565 ili e-mail sbss.travnik@cem.ba