• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

CENTAR ZA EDUKACIJU MLADIH I OPĆINA TRAVNIK ZAJEDNO U PREVENCIJI I BORBI PROTIV KORUPCIJE

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, Centar za edukaciju mladih i Općina Travnik započeli su realizaciju projekta Travnik – grad nulte tolerancije na korupciju (Travnik Zero Corruption Tolerance City), koji će realizovati u međusobnom partnerstvu i uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Cilj projekta, vrijednog 27.366 američkih dolara, je unapređenje transparentnosti rada Općine Travnik i javnih ustanova čiji je Općina osnivač, kao i povećanje nivoa antikorupcijskog aktivizma među građanima općine Travnik.

CEM i Općina Travnik će u narednih godinu dana realizovati projektne aktivnosti:

  • Kreiranje baseline studije o povjerenju i zadovoljstvu građana uslugama koje im pruža Općina Travnik i javne ustanove kojima je Općina osnivač.
  • Kreiranje mehanizama za prevenciju i borbu protiv korupcije Općine Travnik i javnih ustanova kojima je Općina osnivač.
  • Edukacijski program za građane o njihovoj ulozi u prevenciji korupcije i korištenju antikoruptivnih mehanizama.
  • Opremanje prostorija Općine, javnih ustanova kojima je Općina osnivač i mjesnih zajednica antikorupcijskim cornerima u kojima će građani moći prijavljivati koruptivne radnje.
  • Kreiranje Vodiča za prijavljivanje koruptivnih radnji za građane.

Krajnji ishod projekta je kreiranje funkcionalnih i operativnih mehanizama za prevenciju i borbu protiv korupcije u Općini Travnik i javnim ustanovama kojima je Općina osnivač, te aktivno korištenje tih mehanizama od strane građana, koji su educirani, osnaženi i motivisani da budu partneri Općine Travnik u prevenciji i borbi protiv koruptivnih radnji.

Kenan Dautović, načelnik Općine Travnik, istaknuo je kako je ovo nastavak saradnje Općine sa Centrom za edukaciju mladih na prevenciji i borbi protiv korupcije: „Posebno mi je drago što će projekat, pored Općine i javnih ustanova kojima je Općina osnivač, obuhvatiti i građane i podstaknuti ih da ne tolerišu koruptivne radnje i da ne požele biti njihov pokretač ili učesnik.“

Adis Arnautović, direktor Centra za edukaciju mladih kazao je kako CEM intenzivno uključuje građane u projekte koji se tiču zajednice i njenog unapređenja: „Ovaj projekat ima sveobuhvatan pristup prevenciji koruptivnih radnji, na način da obuhvata kreiranje antikorupcijskih mehanizama u Općini Travnik i javnim ustanovama čiji je Općina osnivač, te educiranje i osnaživanje građana da uspostavljene antikorupcijske mehanizme aktivno koriste i budu partner lokalne vlasti u borbi protiv korupcije.“

Ovaj projekat je još jedna potvrda odlične saradnje Centra za edukaciju mladih i Općine Travnik, koji, međusobno prepoznavajući kvalitet rada i potencijal za kreiranje pozitivnih promjena, već dugi niz godina zajednički rade na brojnim projektima i aktivnostima, vođeni ciljem unapređenja i razvoja naše općine. Dosadašnjim partnerstvima, kao i ovim, najnovijim, dokazuju i to da nevladin sektor i institucije vlasti mogu i moraju biti partneri, jer samo zajedničkim djelovanjem mogu graditi bolje i pravednije društvo u BiH.