• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

INTERNACIONALNI SASTANAK NA TEMU OSIGURANJA ZDRAVOG ŽIVOTA DJECI I MLADIMA

„Osiguranje zdravog života djeci i mladima“ tema je kojoj Centar za edukaciju mladih posvetio ovogodišnji Međunarodni dan ljudskih prava, organizovanjem tematskog sastanka sa partnerskim organizacijama iz Švicarske, Bosne i Hercegovine i Islanda, 10. decembra.

Značaj organizacija civilnog društva u ovom segmentu je višestruk, jer su upravo one ključni faktor u isticanju i stavljanju potreba djece i mladih na društvenu agendu. Vlastite primjere dobre prakse iz domena osiguranja zdravog života i zdravog okruženja djeci i mladima,  kao preduslova za zdravo i funkcionalno društvom svake zajednice, na jučerašnjem sastanku podijelili su Centar za edukaciju mladih i njegove partnerske organizacije: Udruženje PROI (BiH), Null Prosent (Island) i Pro Natura (Švicarska).

Partneri su, između ostalog, predstavili svoje zagovaračke programe čiji je cilj zaštita djece i mladih od alkohola, droga, duhanskih prerađevina i nasilja, programe edukacije i izgradnje kapaciteta djece i mladih za ostvarivanje njihovih prava, kao i mentorske programe inkluzije djece i mladih iz marginaliziranih porodica u život zajednice.

Centar za edukaciju mladih svake godine obilježava Dan ljudskih prava i bira teme od značaja za djecu i mlade. 2019. godine obilježeno je 30 godina Konvencije o pravima djeteta, koju je prihvatilo 196 država, među kojima i Bosna i Hercegovina. Upravo je i cilj ovogodišnjeg obilježavanja Dana ljudskih prava bio ukazati na potrebu za kreiranjem zdravog i sigurnog okruženja za odrastanje i razvoj djece i mladih, kao i nužnost angažmana svih relevantnih institucija i organizacija u taj proces.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *