• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
KOLUMNA

PANDEMIJA KONZUMIRANJA ALKOHOLA I NASILJA U PORODICI

Povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici tokom pandemije Covid-19, izazvanih konzumiranjem alkohola, prema zvaničnim podacima Zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti ZDK, vijest je koja u našem društvu nije odjeknula, što nam govori da još uvijek nismo osjetljivi na ove probleme, iako su odavno izašli iz domena privatne sfere i postali društveni problemi.

Zabrinutost društva nažalost ne povećava ni činjenica da su u ovom periodu sudovi izrekli veći broj rješenja o mjeri obaveznog liječenja od alkohola zbog počinjenog nasilja u porodici, što je neosporiv dokaz povećanog konzumiranja alkohola u toku pandemije. Zavod je zabilježio i veliki broj poziva građana koji su tražili informacije o prijavi za liječenje od alkohola, kako da motivišu člana porodice da se javi na liječenje, ali i da prijave nepoželjna ponašanja.

Pandemija Covid-19, u najmanju ruku, izazovan je period za sve nas, ali nam je najbolje prikazao posljedice odnosa našeg društva prema problemima poput konzumiranja alkohola i nasilja u porodici, koji dosad nisu bili adekvatno tretirani u preventivnom smislu, iako su institucije i organizacije koje se bave njima ukazivale na opasnost od njihovog usložnjavanja i eskaliranja u periodu krize.

U Bosni i Hercegovini, nažalost, uvijek liječimo posljedice koje nepovratno naruše život i zdravlje, posebno djece i mladih, jer, dok su problemi konzumiranja alkohola i nasilja u porodici „u povojima“, mada su i tada vrlo ozbiljni, društvo ih ne posmatra kao prioritetne i smatra da će se „riješiti sami od sebe“. Glas organizacija koje iz vlastitog iskustva znaju kolika je korist preventivnog djelovanja, uglavnom se ignoriše ili mu se ne pridaje velika važnost i na kraju imamo probleme koje moramo rješavati sa mnogo više energije, resursa i uz angažman mnogo više institucija, a opet bez garancije da će rješenje biti dugoročno i efikasno.

U svom dugogodišnjem radu na kreiranju zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade i njihovoj zaštiti od alkohola, droga, duhanskih prerađevina i nasilja, Centar za edukaciju mladih identifikovao je nedostatak saradnje institucija i organizacija relevantnih za djelovanje prema ovim problemima, te potrebu za multidisciplinarnim pristupom, prije svega u preventivnom djelovanju, a zatim i koordinisanom odgovoru na pojavu posljedica izazvanih konzumiranjem alkohola i drugih štetnih materija.

Evidentno je da je problem višeslojan, ali i to da ga društvo ne sagledava iz svih njegovih perspektiva, što je nužno za adekvatan pristup njegovom rješavanju. Restriktivne mjere koje se trenutno primjenjuju nisu adekvatne, a preventivno djelovanje nije koordinisano, zbog čega i imamo posljedice koje se teško mogu sanirati. Stanje se dodatno usložnjava u periodima krize, poput pandemije Covid-19, kada su svi društveni resursi prioritetno usmjereni na borbu s krizom, a problemi eskaliraju kao posljedica konzumiranja alkohola (koji se tada dodatno usložnjavaju), bivaju ostavljeni po strani ili na brigu institucijama koje se njima bave, a čiji kapaciteti u takvim situacijama najčešće nisu dovoljni.

Centar za edukaciju mladih prepoznao je potrebu za kombinovanim preventivnim i restriktivnim djelovanjem u pravcu kontrole cijena, dostupnosti i promocije alkoholnih pića, posebno prema djeci i mladima, na čemu trebaju koordinisano djelovati sve institucije i organizacije relevantne za ovaj problem.

Kao polaznu osnovu za ovakvo djelovanje, ali i da bi bh. javnosti prikazao stvarne slike problema koje izaziva konzumiranje alkohola, Centar za edukaciju mladih izradio je prvi sveobuhvatni dokument u BiH, pod nazivom Nulta% tolerancija, koji sagledava problem konzumiranja alkohola sa svih njegovih aspekata: zdravstvenog, ekonomskog, socijalnog, ekološkog, kompilira preventivne i reaktivne mjere koje su se pokazale efikasnima u državama Europe i svijeta, te preporuke za unapređenje stanja u BiH, prvenstveno kroz kreiranje zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade. Ovo je ključ prevencije transgeneracijskog prenošenja konzumiranja alkohola i sprečavanja pogubnih posljedica po društvo i njegove članove u budućnosti.

Odavno je krajnje vrijeme da, kao društvo, počnemo djelovati proaktivno, a ne da problem konzumiranja alkohola tretiramo kad se pojave posljedice. Resurse posjedujemo, samo nam treba volja i spremnost za saradnju, kao i zajedničko shvatanje da smo „na istoj strani“ i da je glavni interes našeg djelovanja zdravlje djece i mladih.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *