• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Zapošljavanje

POČETAK PROGRAMA PODUZETNIČKE OBUKE U BEEZONE BIZNIS INKUBATORU

Kickoff sastankom sa 47 mladih ljudi koji su prijavili svoje poslovne ideje na javni poziv u okviru projekta „TREIN – Mreža poduzetništva i inovacija Travnik“, obilježen je početak edukacijskog programa koji će osnažiti mlade poduzetnike na njihovom putu osnivanja i vođenja njihovih biznisa.

Sastanak je održan danas u Centru za kulturu općine Travnik, uz poštovanje preporuka nadležnih službi u cilju prevencije širenja Covid-19.

Projekat „TREIN“  ima za cilj da kroz sinergiju javnog, civilnog, privatnog i obrazovnog sektora kreira dinamično i podsticajno okruženje za otvaranje i rast novih preduzeća u atraktivnim i brzorastućim sektorima na području općine Travnik i Srednjobosanskog Kantona/Kantona Središnja Bosna.

U cilju realizacije poduzetničkih ideja, u okviru projekta bit će educirano najmanje 100 nezaposlenih mladih ljudi, te podržane 32 firme u pred start up i start up fazi. Također, projektom će finansijski i mentorski biti podržano 20 mladih u osnivanje i vođenju njihovih startup preduzeća.

Projekat „TREIN“ finansira Evropska unija u okviru programa EU4Business a implementira ga Lokalno partnerstvo za razvoj preduzetništva Travnik kojeg čine: Općina Travnik – vodeći partner, REZ Agencija (Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH), Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Centar za edukaciju mladih CEM Travnik, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku i Nobil d.o.o. Nova Bila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *