• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

PRIMJENA METODOLOGIJE “LAŽNO SLOBODAN” U NASTAVNOM PROCESU

U saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo SBK, Centrom za socijalni rad Travnik i Centrom za mentalno zdravlje Travnik, uspješno smo realizovali i drugi ciklus obuke prosvjetnih radnika na temu primjene metodologije “Lažno slobodan” u nastavnom procesu.

Predstavnici OŠ “Nova Bila”, OŠ “Mehurići”, OŠ “Vitovlje”, KŠC “Petar Barbarić” Travnik, MSŠ “Travnik” i SŠ “Novi Travnik” tokom trodnevnog treninga upoznali su se sa ovim inovativnim pristupom prevenciji konzumiranja alkohola među djecom i mladima, te razmatrali koji su to modaliteti njegove primjene u nastavi.

Kako bi učesnici iskustveno prošli teme koje ova metodologija obrađuje, naši treneri su organizovali interaktivne sesije, tokom kojih je grupa sagledavala problem konzumiranja alkohola među djecom i mladima sa različitih aspekata, a posebno kroz društvene konstrukte koji se generacijama grade oko alkohola i prenose na mlađe, koji imaju pogrešnu sliku o alkoholu i ne vide ga kao prijetnju zdravlju. Razgovarali smo i o moći marketinga i reklama alkoholnih pića, te njihovog snažnog uticaja na mlade, koji nisu u stanju analizirati poruku kojoj su izloženi, jer su reklame napravljene tako da budu zanimljive i pritom afirmišu konzumiranje alkohola.

Stručnu podršku na ovu temu pružili su nam i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo, Centra za socijalni rad i Centra za mentalno zdravlje, koji su ovaj problem predstavili iz domena svog djelovanja i prakse, ali i otvorili mogućnost saradnje sa obrazovnim ustanovama i našeg zajedničkog djelovanja na prevenciji konzumiranja alkohola među djecom i mladima.

Učesnici su program ocijenili kao veoma koristan, jer ovu temu obrađuje na nesvakidašnji način, ne naređuje niti nameće mladima određeno ponašanje, nego im daje objektivne informacije o alkoholu i navodi ih na razmišljanje i donošenje informisanih odluka. Budući da su se i sami prvi put susreli sa ovakvim pristupom, spremni su ga primijeniti u svojim školama, te se program tamo i nastavlja kroz radionice koje će realizovati sa učenicima. Za potrebe održavanja radionica dobili su i priručnike za relizaciju programa, a sve što su naučili podijelit će i sa svojim kolegama, kako bi što veći broj učenika dobio priliku za učešće u programu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *