• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
STARIJI BRAT, STARIJA SESTRA

KORAK NAPRIJED

Kako su konflikti svakodnevnica svih nas, bilo da se dešavaju u nama samima ili u interakciji sa drugim osobama današnji volonterski sastanak smo posvetili upravo toj temi i odnosima unutar naše grupe.

Sukobi ili konflikti su posljedica neslaganja između dvije ili više osoba ili ideja. Sukob sam po sebi podrazumijeva interakciju i dijalog. Sukobi su potrebni za razvoj pojedinca, jer je način na koji se ponaša u sukobu, važan je dio njegove ličnosti. Asertivnost tj. samosvijest i razumijevanje sebe, doprinosi konstruktivnom upravljanju sukobom. Bilo da je konflikt rješiv ili ne, važan je način na koji se sa njim suočavamo. Neki se sukobi ne mogu rješiti ali ipak imaju u sebi pozitivan potencijal. Iz njih možemo naučiti nove načine ponašanja koji i nama nekada mogu zatrebati a možemo učiti i o drugima, bolje ih upoznati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *