• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

ADOLESCENCIJA I OMLADINSKI RAD U ZAJEDNICI

Studenti našeg univerzitetskog kursa “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici” završili su još jedan modul, ovaj put na temu adolescencije i svih promjena koje se u tom periodu dešavaju kod mladih.

Cilj modula bio je da naši budući omladinski radnici  razumiju period adolescencije, uticaje koje okolina ostavlja na mlade, kao i ulogu omladinskog rada u tom periodu. Neke od tema drugog modula kursa bile su i razlika između spola i roda, seksualnost mladih, uloga vršnjaka, kultura mladih i rizična ponašanja.

Dio modula posvećen je terenskom radu studenata, odnosno istraživanju potreba mladih u Travniku, kroz koji su vježbali kako pristupiti mladima, ostvariti kontakt s njima i prikupili podatke o interesovanjima, hobijima, potrebama, željama i sl. Budući da uskoro počinju svoj praktični rad, odnosno radionice sa mladima, ovi podaci će im svakako pomoći u odabiru teme i ciljne grupe za taj dio kursa.

Ovaj modul obilježile su i mikrosesije, odnosno kratke radionice koje su studenti pripremali u parovima i radili sa ostalim svojim kolegama, kako bi vidjeli šta znači rad sa mladima u praksi i kako jedna grupa funkcioniše.

Dijelu predavanja prisustvovala je i predstavnica Univerziteta Jönköping, koji nam je partner u realizaciji ovog kursa, Susanne Smithberger, te je imala priliku vidjeti kako se naši studenti snalaze u ulozi omladinskih radnika, kao i način na koji predavači sa njima obrađuju teme u okviru ovog modula.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *