• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

TRENING ZA PROSVJETNE RADNIKE

Centar za edukaciju mladih, u partnerstvu sa Zavodom za javno zdravstvo SBK, Centrom za socijalni rad Travnik i Centrom za mentalno zdravlje Doma zdravlja Travnik, pokrenuo je preventivno edukativni program „Lažno slobodan“, u kojem učestvuje devet predstavnika osnovnih i srednjih škola iz Travnika.

Metodologija „Lažno slobodan“ je pristup prevenciji konzumiranja alkohola, prvenstveno namijenjen djeci i mladima, ali i široj populaciji, koji se ne bazira na zastrašivanju ili davanju pukih informacija o štetnosti alkohola mladima, nego na njihovom aktivnom učešću u rasuđivanju da li je i u kojoj mjeri alkohol štetan.

Centar za edukaciju mladih je, zajedno sa partnerima, ovaj program prilagodio potrebama prosvjetnih radnika za vještinama rada sa mladima na ovoj problematici, na način da se cjelokupan proces učenja prenese na same učenike, dok je nastavnik tu da moderira i prati razvoj grupe, kao i promjenu stavova učenika prema alkoholu, uzrokovanih društvenim uticajem.

Prosvjetni radnici, koji učestvuju u programu, tokom trodnevnog treninga rade na propitivanju postojećih društvenih normi o alkoholu, određenih ponašanja, vezanih za njega, rodnih uloga i sl, a sve u cilju razotkrivanja pogrešne slike o njemu i dolaska do istinitih informacija. Pored same tematike o izloženosti mladih alkoholu, trening polaznicima daje znanje i vještine o načinu implementacije same metodologije među njihovim učenicima.

Pored edukacijskog dijela programa, za koji su zaduženi treneri Centra za edukaciju mladih, o problematici konzumiranja alkohola sa učesnicima razgovaraju i predstavnici Zavoda za javno zdravstvo, Centra za socijalni rad i Centra za mentalno zdravlje, u okviru svog domena djelovanja, što upotpunjuje cjelokupan program kroz teoretski i praktični dio.

Nakon uspješno završenog treninga, polaznici će dobiti i konkretne alate za multiplikaciju naučenog, odnosno prijenos znanja na mlade ljude, po istim onim metodama koje su i sami iskusili na treningu. Na ovaj način će imati priliku stečeno znanje primijeniti i testirati u praksi, naravno, uz podršku partnera koji realizuju program.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *