• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Zapošljavanje

TRENING O UPRAVLJANJU PROJEKTNIM CIKLUSOM

U našem BeeZone business inkubatoru, tokom protekla tri dana održan je trening na temu upravljanja projektnim ciklusom za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Travnik.

Polaznici obuke su upoznati sa općim principima i EU metodologijom upravljanja projektnim ciklusom (PCM – Project Cycle Management).

Seminarom su bile obuhvaćene teme:

  • Upravljanje projektnim ciklusom – 6 faza projektnog ciklusa
  • Pristup Logičke matrice (Faza analize i faza planiranja)
  • Kako se prijaviti na otvoreni poziv za dostavljanje projekata
  • EU aplikacija – pisanje prijedloga projekta
  • Budžet projekta
  • Implementacija, monitoring i evaluacija odobrenih projekata
  • Informacije o IPA i drugim EU fondovima

Tokom ove trodnevne radionice učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa praktičnim iskustvima REZ Agencije, vezano za pripremu i implementaciju projekata koje je finansirala EU.

Trening je realizovan u sklopu projekta “TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu”, koji realizuje REZ Agencija iz Zenice, u saradnji sa partnerima. Projekat se realizuje u okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, kojeg finansira Evropska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *