• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

CEM ZA #QUITBIGTOBACCO

Centar za edukaciju mladih, zajedno sa više od stotinu organizacija, institucija i kompanija iz cijelog svijeta, ušao je u globalni pokret #Quitbigtobacco, s ciljem smanjenja uticaja duhanske industrije na svakodnevne životne aktivnosti.

Poseban akcenat je na izbacivanju duhanske industrije iz aktivnosti marketinških agencija, istraživanja i finansiranja aktivnosti za djecu i mlade.

Kao organizacija koja već ima politiku afirmisanja zdravih stilova života, bez alkohola, droga i duhanskih prerađevina, posebno usmjerenu ka djeci i mladima, odlučili smo se priključiti ovom pokretu na njegovom samom početku. Pored CEM-a, pokretu se iz BiH pridružio i naš partner, udruženje PROI iz Sarajeva, sa kojim već nekoliko godina radimo na problemu izloženosti djece i mladih duhanu i duhanskom dimu.

Svi članovi pokreta #Quitbigtobacco potpisali su i zajedničku izjavu, kojom se obavezuju da će sve njihove aktivnosti biti bez duhana i duhanskih prerađevina, da neće tražiti partnere u duhanskoj industriji, niti primati novac od nje, te da neće dozvoliti da duhanska industrija promoviše njihove događaje.

Centar za edukaciju mladih je jedna od rijetkih organizacija koja radi sa mladima, a ima potpuno definisanu politiku o korištenju alkohola, droga i duhanskih prerađevina. Niti jedna od naših aktivnosti ne uključuje ništa od navedenog, što se odnosi i na prostorije u kojima djelujemo. U našem Društveni centar za djecu i mlade “Druga kuća” u potpunosti je zabranjeno konzumiranje svega navedenog i to moraju poštovati svi posjetitelji, kao i druge organizacije koje koriste naše prostorije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *