• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

EU PROGRAMI – OD IDEJE DO CILJA

EU info centar u Bosni i Hercegovini zajedno sa mrežom EU info kancelarija u Mostaru, Banjoj Luci i Brčkom, predstavit će programe Evropske unije: Kreativna Evropa, Evropa za građane i Horizont 2020. Info dan „EU programi – od ideje do cilja“, u srijedu 18.7.2018. godine, sa početkom u 15 sati u našim prostorijama.

Info dani o EU programima imaju za cilj predstavljanje različitih mogućnosti za kandidovanje projekata na otvorene pozive za ustanove i organizacije kulture u Bosni i Hercegovini. Info dan je posvećen predstavnicima svih pravnih lica – ustanova, organizacija ili preduzeća u oblasti kulture – javnim ustanovama kulture, kulturno-umjetničkim društvima, organizacijama civilnog društva i preduzećima koji se bave kulturom, obrazovnim, naučnim i istraživačkim ustanovama, kao i samostalnim umjetnicima.

Učesnike prezentacije „EU programi – od ideje do cilja“ će s osnovama, ciljevima i prioritetima programa, tehničkim karakteristikama poziva, te načinima preispitivanja vlastitih ideja upoznati Zoran Galić, šef Deska Kreativne Evrope Banja Luka i Aiste Lehmann, ekspert i evaluator za program Horizont 2020 i direktorica kompanije TIDEA, te koordinator Evropske noći istraživača.

Program Kreativna Evropa je namijenjen jačanju i razvoju kulturnog, kreativnog i audiovizualnog sektora, a sastoji se od dva potprograma – MEDIA i KULTURA. Evropa za građane je program EU čiji je cilj promocija koncepta „aktivnog evropskog građanstva” i pružanje podrške uključivanju građana u procese evropskih integracija, dok je Horizont 2020 najveći EU program za istraživanje i inovacije koji ima budžet od gotovo 80 milijardi evra za period od 2014. do 2020. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *