• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

NASTAVAK AKTIVNOSTI NA IZRADI STRATEGIJE ZA MLADE OPĆINE TRAVNIK

U prostorijama Centra za edukaciju mladih jučer je održan prvi sastanak vođa radnih grupa, koje će raditi na izradi Strategije za mlade općine Travnik za period 2019-2022. godine.

U okviru sastanka održana je i obuka za učesnike, na temu samog procesa i metodologije izrade dokumenta, te su se oni upoznali sa važnošću postojanja Strategije za mlade u lokalnim zajednicama, zakonskim osnovama za njeno donošenje, koracima u njenoj izradi, te poteškoćama, sa kojima se mogu susresti, kako bi ih na vrijeme mogli otkloniti.

Saradnja svih aktera unutar lokalne zajednice na izradi ovakvog dokumenta je od krucijalne važnosti, kako bi on odgovarao stvarnim potrebama mladih i u konačnici bio sproveden na odgovarajući način. Upravo iz tog razloga, Centar za edukaciju mladih je, u okviru projekta izrade Strategije, uspostavio saradnju sa Komisijom za mlade Općine Travnik, organizacijama civilnog društva, sportskim klubovima, kulturnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim javnim ustanovama, čiji predstavnici će aktivno učestvovati u izradi Strategije.

Centar za edukaciju mladih uspio je uključiti i oko stotinu građanki i građana Travnika u proces izrade Strategije za mlade, koji će učestvovati u radu radnih grupa iz sedam oblasti, ključnih za mlade: Zdravlje mladih i zaštita životne sredine, Socijalna i stambena politika za mlade, Kultura i umjetnost, Informisanje, omladinski rad i mobilnost mladih, Zapošljavanje, samozapošljavanje i poduzetništvo mladih, Sport i slobodno vrijeme, te Obrazovanje mladih (formalno i neformalno).

Također, u radne grupe smo uspjeli uključiti veliki broj mladih, koji su izrazili želju da aktivno učestvuju u izradi Strategije. Radi se o visokoobrazovanim mladim ljudima, koji su na ovaj način odlučili svoje znanje iskoristiti za razvoj i unapređenje svoje lokalne zajednice.

U nastavku projekta slijedi sprovođenje istraživanja o potrebama i problemima mladih na području cijele općine Travnik, čiji rezultati će biti javno predstavljeni, a na osnovu kojih će radne grupe dobiti smjernice u kojem pravcu bi izrada Strategije trebala ići.

Projekat „Strategija za mlade Općine Tranvnik 2019-2022.“ CEM realizuje u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Europska unija, a implementira UNDP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *