• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

JAVNI POZIV

U okviru projekta „Strategija za mlade općine Travnik 2019-2022.“, koji se implementira u sklopu „Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), finansiranog od Europske unije, a koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Centar za edukaciju mladih raspisuje Javni poziv za predlaganje članova radnih grupa za izradu Strategije za mlade općine Travnik, za period 2019-2022. godina.

Pozivamo ustanove, druga pravna i fizička lica koja djeluju u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulture, umjetnosti, informisanja, sporta, omladinskog rada i mobilnosti, nevladine organizacije i udruženja koja se bave pitanjima mladih na području općine Travnik, da predlože kandidate za članove radnih grupa, koje će izraditi nacrt Strategije za mlade općine Travnik za period 2019-2022. godina.

Predloženi kandidati trebaju da posjeduju stručnost i iskustvo u radu sa mladima iz oblasti za koju se prijavljuju, te da poznaju potrebe i pitanja koja se tiču mladih u općini Travnik. Zadatak radnih grupa je da, pri izradi nacrta Strategije za mlade općine Travnik, urade analizu postojećeg stanja, evidentiraju potrebe, probleme, slabosti i mogućnosti unapređenja položaja mladih, te identifikuju strateške ciljeve i utvrde program realizacije aktivnosti.

Prijava treba da sadrži  CV predloženih kandidata, kao i naznaku oblasti za koju se prijavljuju.

Na osnovu prispjelih prijava, izvršit ćemo selekciju kandidata, koji će biti imenovani u radne grupe.

Prijave dostaviti na adresu: Centar za edukaciju mladih, Bosanska 131, 72270 Travnik ili e-mail: cem@bih.net.ba, sa naznakom „Javni poziv za radne grupe“, najkasnije do 27.04.2018. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *