• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Zapošljavanje

POZIV ZA BESPLATNO POHAĐANJE OBUKE ZA JAVA PROGRAMERA

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na besplatnu obuku za Java programere u okviru projekta „Podrška razvoju IT sektora u Bosni i Hercegovini“, koji sprovodi Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa lokalnim partnerima.

Obuka će se sastojati iz dvije faze. U okviru prve faze, u trajanju od 6 mjeseci, svi polaznici će imati priliku da steknu osnovna znanja iz oblasti programiranja, koja će biti dovoljna za početak karijere i specijalizacije u IT industriji (posebno u oblasti programiranja).

Druga faza, u trajanju od 4 mjeseca, podrazumijevat će naprednu obuku za najbolje polaznike prve faze. Odabir kandidata će se vršiti na osnovu testa poznavanja informatičkih vještina.

Cilj obuke je osposobiti polaznike za rad u programskom jeziku Java te da im se kroz ovaj program omogući pristup perspektivnoj i kvalitetnoj oblasti rada sa visokim potencijalom za dalji razvoj i usavršavanje pojedinaca. Obuka će biti organizovana u Travniku, dva puta sedmično.

Tokom obuke polaznici će naučiti:
– osnove Java programskog jezika
– sintaksu Java programskog jezika
– razvoj aplikacija kroz projekat

Cijelu obuku će pratiti praktični rad u programskom okruženju, te se stoga od polaznika očekuje posjedovanje laptopa, kako bi bili u stanju da u potpunosti prate obuku i učestvuju u predavanjima. Tokom trajanja obuke vršit će se kontinuirano praćenje napretka polaznika.

Pravo učešća na ovoj obuci imaju sva zainteresovana lica, sa posebnim naglaskom na mlade, sa područja Travnika.

USLOVI:
– poznavanje rada na računaru
– posjedovanje laptopa

Više informacija možete dobiti slanjem upita na e-mail: obuke@ibusiness.ba ili na broj telefona:
065 452 571 od 10:00 do 15:00 časova svakim radnim danom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *