• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

„SKRIVENE SJENE“ U SREDNJIM ŠKOLAMA SBK

U srednjim školama u pet općina SBK, tokom mjeseca oktobra, izvedena je prilagođena verzija predstave „Skrivene sjene“, u okviru projekta „Transgeneracijsko prenošenje nasilja – prekidanje kruga zlostavljanja“, koji realizuje Centar za edukaciju mladih, uz podršku Ambasade SAD u BiH.

Učenici srednjih škola u Travniku, Jajcu, Novom Travniku, Bugojnu i Vitezu, imali su priliku vidjeti nekoliko fragmenata predstave koja govori o nasilju nad ženama i djecom u savremenom društvu. Prilagođena verzija „Skrivenih sjena“, obuhvata ispovijesti žrtve i nasilnika, nastale na stvarnim iskustvima koja su autori predstave prikupljali prije njenog nastanka, te ih pretočili u tekst koji govori o svim okolnostima koje prethode i slijede nasilni incident.

Reakcije publike uvijek su emotivne, pa je tako bilo i ovaj put. Glumci su uspjeli prenijeti emocije na učenike srednjih škola, što je posebno bilo vidljivo tokom razgovora nakon predstave, koji su sastavni dio ove njene verzije. Ohrabrili smo ih da sa svima podijele svoje viđenje nasilja u porodici, a neke od njih i svoja lična iskustva nasilja u porodici.

Izvođenjem predstave završena je prva faza realizacije projekta, koji ima za cilj buđenje svijesti učenica i učenika srednjih škola u SBK o problemu nasilja nad ženama i djecom. U nastavku slijedi edukacijski dio, koji će osposobiti srednjoškolce za vršnjačke edukatore, te formiranje Anti-violence Board-a, kroz koji će nastaviti samostalne aktivnosti.

Projekat „Transgeneracijsko prenošenje nasilja – prekidanje kruga zlostavljanja“ finansiran je kroz Fond za ekonomsku podršku Ministarstva vanjskih poslova SAD, putem Ambasade SAD u BiH.

Fotogalerija…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *