• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Omladinski rad

SBSS: USPJEŠAN ZAVRŠETAK PRVOG CIKLUSA

Dodjelom certifikata o učešću volonterkama CEM-ovog programa “Stariji brat, starija sestra” i prezentacijom rezultata, uspješno je okončan njegov prvi ciklus u Travniku.

U programu „Stariji brat, starija sestra“, u ciklusu 2016/17, učestvovalo je trinaest parova: trinaest djevojaka u dobi od 21 do 29 godina i trinaestero djece u dobi od 6 do 13 godina.

Ostvarili smo saradnju sa Edukacijskim fakultetom Univerziteta u Travniku, čije studentice su volontirale, te Centrom za socijalni rad Travnik, koji nam je pomogao u odabiru porodica za učešće u programu.

U narednom ciklusu 2017/18, učešće u projektu nastavljaju 3 para iz prethodnog ciklusa, što smatramo velikim uspjehom ako uzmemo u obzir napredak koji su volonteri i djeca napravili u unapređenju sebe kao individue, razvijanju komunikacijskih vještina i međuljudskih odnosa.

Program „Stariji brat, starija sestra“ nastao je kao težnja da se kroz volonterski angažman mladih i odraslih doprinese socijalnom uključivanju djece, poboljša socijalna kohezija i socijalna pravda u bosanskohercegovačkom društvu.

Zasnovan je na kontinuiranom ljudskom kontaktu i dinamičkoj interakciji između djece i volontera, te nudi usmjerenje ka zdravom razvoju, budućnosti i prijateljstvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *