• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Edukacija

DEVETA GENERACIJA OMLADINSKIH RADNIKA

Danas je u prostorijama Centra za edukaciju mladih promovisana deveta generacija certificiranih omladinskih radnica i radnika, polaznika univerzitetskog kursa “Liderstvo i razvojni omladinski rad u zajednici”, nivoa A.

Dvadeset polaznika kursa, tokom proteklih godinu dana, učili su o bitnim segmentima omladinskog rada u zajednici, kroz teoriju, praksu, te iskustveno, osjetivši “na svojoj koži” šta znači omladinski rad i šta se sve dešava unutar grupe mladih ljudi.

U okviru šest modula kursa, upoznali su se sa teorijama o omladinskom radu, specifičnostima životnog perioda adolescencije, načinima rada sa pojedincima i grupama, upravljenjem konfliktom, te menadžmentom u omladinskom radu. U okviru praktičnih vježbi, imali su zadatak realizovati ukupno deset ciklusa od po 25 radionica sa različitim grupama mladih. Na taj način je, u aktivnosti kursa, indirektno bilo uključeno više od stotinu mladih ljudi, koji su danas aktivni kroz volonterski rad u zajednici.

Kurs je realizovan u saradnji sa Školom za edukaciju i komunikaciju Univerziteta Jönköping, čija predstavnica Susanne Smithberger, je i uručila certifikate novim omladinskim radnicima. Tom prilikom je izrazila zadovoljstvo postignutim rezultatima, kao i činjenicom da će dvadeset ljudi različitih profesija sada nastaviti širiti omladinski rad i uključivati mlade ljude u njegove aktivnosti.

Naši omladinski radnici su, kroz šest modula kursa i 25 radionica, usvojili vještine kako da svom radu sa mladima pristupaju studiozno, analitički i da u svakom trenutku rade profesionalno, promovišući zdravo i sigurno okruženje, te će sada moći aktivno dati podršku sistemskom pristupu u radu sa mladima.

Centar za edukaciju mladih upućuje iskrene čestitke polaznicima koji su uspješno završili ovaj kurs, te im želi mnogo sreće u njihovom budućem radu s mladima.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *