• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
Omladinski rad

MLADI I EUROPSKA UNIJA

Ekipa, koja je predstavljala CEM i BiH na međunarodnoj omladinskoj razmjeni “Youth Up!” u Zadru, danas je upoznala CEM-ovce sa aktivnostima u kojima su tamo učestvovali, kao i novim stvarima koje su naučili.

Naše volonterke i volonteri dobili su informacije o prilikama koje im nudi Europska unija, kroz različite servise namijenjene njima, poput Euro Deska, Europe Direct-a ili EURES-a, kao i na koje načine mogu povećati svoju mobilnost kroz volontiranje i stažiranje u zemljama Europske unije.

Također, naučili su šta je youth pass i kolika je njegova važnost, te europass, kao europska forma pisanja životopisa. Sve dobijene informacije svakako će moći iskoristiti kako bi u budućnosti unaprijedili svoju konkurentnost na tržištu rada ili već sada, s ciljem ostvarivanja prilika za mobilnost i učešće na međunarodnim seminarima i razmjenama.

Cilj projekta „Youth Up!“ je upoređivanje prilika za kreiranje i realizaciju poslovnih ideja u ruralnim i urbanim područjima. Okupio je mlade ljude iz cijele Europe kroz dvije razmjene, održane u junu/lipnju u Slavonskom Brodu, te u septembru/rujnu u Zadru.

Radionica je održana u sklopu obilježavanja 15. septembra/rujna, Međunarodnog dana demokratije, koji je proglasila Generalna skupština UN 2007. godine, kao dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *