• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

ZAJEDNO ZA BIH BEZ DUHANSKOG DIMA

Predstavnici Centra za edukaciju mladih učestvovali su u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, održanoj 10. jula/srpnja u zgradi Vlade SBK.

S obzirom na to da CEM svakodnevno radi na poboljšanju kvaliteta života mladih ljudi i promovisanju zdravih stilova života bez alkohola, droga, duhanskih prerađevina i nasilja, svakako podržavamo usvajanje nacrta ovog zakona, kao i njegovo konačno usvajanje koje će uslijediti nakon javnih rasprava.

Naš zaključak, iznesen na javnoj raspravi, je da svi akteri, zaduženi za zaštitu i unapređenje zdravlja djece i mladih, trebaju zajednički raditi na prevenciji i njihovoj edukaciji, kako bi se umanjile štetne posljedice konzumiranja duhana i duhanskih prerađevina, a CEM je spreman usmjeriti dio svojih resursa za tu namjenu.

Trenutna situacija u polju kontrole duhana u BiH zahtijeva hitno zajedničko javno djelovanje, naročito sada u ovom ključnom trenutku kada je prijedlog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje u toku javne rasprave. Iz tog razloga je potrebno aktivno učešće cijele lokalne zajednice, odnosno svih aktera koji su uključeni u rad sa djecom i mladima, kako bismo im omogućili zdrav život bez ovisnosti i poroka.

CEM je dio mreže „Partnerstvo za BiH bez duhanskog dima“, koja okuplja više od 30 nevladinih organizacija i biznisa iz cijele BiH. Mreža sprovodi kampanju „Smeta Mi“, a ima za cilj osigurati promociju i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, naglašavajući pravo na životni standard koji omogućava zdravlje i dobrobit svih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *