• +387 (030) 511 565
  • cem@cem.ba
  • Bosanska 131 72270 Travnik
JAVNO ZAGOVARANJE

POSJETA ČLANICAMA MREŽE “ŽIVOTNI STIL BEZ ALKOHOLA”

Centar za edukaciju mladih nastavlja saradnju sa organizacijama članicama mreže “Životni stil bez alkohola”, koja broji 36 članica iz cijele BiH.

Protekle sedmice posjetili smo Omladinsko udruženje “Nova vizija” u Novom Travniku i Centar za mlade “Input” u Zenici. U okviru sastanaka sa predstavnicima ovih organizacija, dogovorili smo naredne zajedničke korake, kao i aktivnosti koje će uskoro biti realizovane.

“Životni stil bez alkohola” je neformalna mreža društveno odgovornih organizacija, osnovana na inicijativu CEM-a, s ciljem promocije i afirmisanja zdravih stilova života, bez alkohola, droga, duhanskih prerađevina i nasilja među djecom i mladima. Sve aktivnosti mreže usmjerene su ka zaštiti i unapređenju zdravlja djece i mladih, kroz aktivnu prevenciju zloupotrebe alkohola i drugih droga.

CEM će i u narednom periodu realizovati posjete članicama mreže, kao i aktivno raditi na njenom proširenju i uvođenju novih organizacija koje prepoznaju problem zloupotrebe alkohola i drugih droga, te žele dati svoj doprinos kreiranju zdravog okruženja za djecu i mlade.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *